OFERTA DE CURSOS NON REGRADOS DE MARISQUEO E MERGULLO

OFERTA TERCEIRO TRIMESTRE. CURSO 2017-2018 

INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (IGAFA)

CURSO ESCOLAR 2017-2018

 

OFERTA DE ENSINANZA NON REGRADA

TERCEIRO TRIMESTRE / ABRIL-XUÑO DE 2018

 

 

CURSOS PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE MARISQUEO A PÉ.

6º Curso para a obtención do Certificado de Mariscador/a a pé

4 a 20 de abril de 2018

De luns a venres, de 10:00 a 13:00 horas

7º Curso para a obtención do Certificado de Mariscador/a a pé

23 de abril a 11 de maio de 2018

De luns a venres, de 10:00 a 13:00 horas

8º Curso para a obtención do Certificado de Mariscador/a a pé

14 de maio a 1 de xuño de 2018

De luns a venres, de 10:00 a 13:00 horas

9º Curso para a obtención do Certificado de Mariscador/a a pé

4 a 20 de xuño de 2018

De luns a venres, de 10:00 a 13:00 horas

 

CURSOS DE HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN.

5º Curso de Habilidades Sociais e de Comunicación

4 a 25 de abril de 2018

Martes,mércores e venres, de 10:00 a 13:00 horas

6º Curso de Habilidades Sociais e de Comunicación

2 a 23 de maio de 2018

Martes,mércores e venres, de 10:00 a 13:00 horas

7º Curso de Habilidades Sociais e de Comunicación

29 de maio a 15 de xuño de 2018

Martes,mércores e venres, de 10:00 a 13:00 horas

 

CURSOS DE MERGULLO.

Recolector/a de recursos específicos con técnicas de mergullo

8 de maio a 6 de xuño de 2018

Luns, martes e mércores, de 15:00 a 21:00 horas

Primeiros auxilios para mergulladores/as, nivel I

23 a 27 de abril de 2018

De luns a venres, de 16:00 a 20:00 horas

Reciclaxe de primeiros auxilios para mergulladores/as, nivel I

3 e 4 de maio de 2018

Xoves e venres, de 16:00 a 20:00 horas

Primeiros auxilios para mergulladores/as, nivel I

21 a 25 de maio de 2018

De luns a venres, de 16:00 a 20:00 horas

Reciclaxe de primeiros auxilios para mergulladores/as, nivel I

31 de maio e 1 de xuño de 2018

Xoves e venres, de 16:00 a 20:00 horas