TÉCNICO EN OPERACIÓNS SUBACUÁTICAS E HIPERBÁRICAS

Familia profesional

Marítimo-pesqueira.


Duración

2000 horas. Modalidade: presencial.


Competencia xeral (¿Qué se aprende a facer?)

Realizar traballos subacuáticos aplicando as distintas técnicas de inmersión e normas de seguridad, con aire, nitrox ou osíxeno ata 60 mca, manexando equipos, ferramentas e plantas de mergullo, mantendo en perfectas condiciones de utilización os equipos, as ferramentas e o material auxiliar. Efectua-las xestións administrativas procedentes.


Ocupación e postos de traballo máis relevantes


Requisitos de acceso xerais

Acceso Directo:
» Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. (ESO) ou equivalente.
» Ter superado o 2º curso de Bacharelato Unificado Polivalente (2º de BUP).
» Título de Técnico Auxiliar ou equivalente (FP1).
» Ter superado o 2º curso do Primeiro Ciclo Experimental da Reforma de EE.MM.
Acceso indirecto:
As persoas que non cumpran ningún dos requisitos académicos que permiten o acceso directo, poden solicitar a súa admisión ao ciclo despois de superar unha proba que anualmente convoca a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (“Proba de acceso”), á que se pode concorrer:
» Con 17 anos.
» Tendo superado un Programa de Garantía Social (actualmente Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPIs).
NOTA: Ambos tipos de acceso son incompatibles.


Requisitos de acceso específicos

» Ter 18 anos.
» Superar probas físicas (en terra e piscina), médicas, psicolóxicas e de compresión e tolerancia ao osíxeno hiperbárico (cámara hiperbárica).


Número de prazas

12 prazas.


Acceso a outros estudos

Bacharelatos.


Ensinanzas

PRIMEIRO ANO ACADÉMICO:
» Inmersión a media profundidade (240 horas).
» Procedimentos de corte e soldadura subacuática (110 horas)
» Traballos subacuáticos de obras hidráulicas e con explosivos (185 horas).
» Reparacións a flote e reflotamentos (160 horas).
» Fisiopatoloxía do mergullo e asistencia sanitaria de urxencia a mergulladores (80 horas).
» Adminstración, xestión e comercialización na pequena empresa (80 horas).
» Formación e orientación laboral (55 horas).
» Horas a disposición do centro (50 horas).
SEGUNDO ANO ACADÉMICO
» Formación en centros de traballo (440 horas).


Horario

» Luns a venres, de 9:00 a 14:30 horas. Modalidade: presencial.
» Luns e mércores, de 16:00 a 18:30 horas. Modalidade: presencial.