Galería fotográfica

A continuación mostrámoslle varias galerías fotgráficas de actividades e instalaciones do IGaFA:


ÁREA DE CULTIVOS MARIÑOS

Fotografías da área de cultivos mariños. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

ÁREA DE MERGULLO

Fotografías da área de mergullo. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

INSTALACIÓNS FLOTANTES

Imaxes das instalacións flotantes: batea de moluscos e gaiolas (peixes e crustáceos). NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

MINICRIADOIROS

Fotografías dos minicriadoiros: formación en empresa tutelada. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

ACUARIOLOXÍA

Sala de Acuarioloxía. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

REPOBOACIÓN

Plan de Repoboación de Especies Mariñas do Litoral Galego. NOTA: Prohibida a reproducción das fotografías sen autorización expresa do autor. No caso de querer utilizalas, póñase en contacto co IGaFA.

MOSTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL-MADRID

O IGaFA mostrou a súa oferta formativa a nivel nacional en Madrid, entre os días 21 e 24 de abril d 2009, donde participou na "Muestra de la Formación Profesional organizada polo Ministerio de Educación, Política Social e Deporte.

FORUM-CARBALLO. EDUGAL-PONTEVEDRA

Participación del IGAFA en FORUM CARBALLO (2014) y EDUGAL Pontevedra (2015, 2016)

VIAXES DE ORIENTACIÓN LABORAL (VOL)

Fotos das distintas Viaxes de Orientación Laboral, nas que se realizaron visitas a empresas e institucions do sector da accuicultura e da xestión de recursos naturais do medio mariño.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Actividades formativas: conferencias, visitas didácticas a empresas dentro do desenvolvemento dos distintos módulos.

PÓSTERS CONGRESOS

Imáxes de pósters presentados a Congresos nacionais e internacionais de Acuicultura. NOTA: Si está interesado en obter unha copia a maior resolución, contacte co IGaFA.

CONCURSO FOTOGRÁFICO "O MUNDO ACUÁTICO"

Relación de fotografías premiadas. Concurso Fotográfico "O mundo acuático", 30-11-2016